+
ผ้าม่านพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Home / ผ้าม่านพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานผ้าม่านกันแสง BLACK OUT  พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พวกเราโซลเมทดีไซน์ ได้มีส่วนร่วม สืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ที่ทุกคนสามารถจับต้องได้
อยู่ไม่ไกล ริมถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี